arabtanar logo

Arab névszóragozás

Az arab nyelvben három eset van alany, tárgy és birtokos eset.
Állapotát tekintve pedig a névszó lehet határozatlan és határozott.
Egyes esetek szerinti ragozás szempontjából a névszók további két csoportra oszthatók: az ún. triptotákra, ezek határozatlan állapotban a három esetben különböző végződéseket kapnak, és ún. diptoták amelyek a három esetben csak két különböző végződést kapnak.

Triptota ragozás

Nem ta’marbútá-ra végződő szavak
الاسم المُذَكَّر  (hímnem)

 


النَكِرة

(határozatlan)


المَعَرِفة

(határozott)


الرَفْع

(alanyeset)


بَيْتٌ   ـٌ


الْبَيْتُ   ـُ


النَصْب

(tárgyeset)


بَيْتاً   اً


الْبَيْتَ   ـَ


الخَفْض

(birtokos eset)

 

بَيْتٍ   ـٍ


الْبَيْتِ   ـِTa’marbutá-ra végződő szavak

  الاسم المُؤنَث  (nőnem)

 


النَكِرة

(határozatlan)


المَعَرِفة

(határozott)


الرَفْع

(alanyeset)


حَقيبَةٌ   ـٌ


الْحَقيبَةُ     ـُ


النَصْب

(tárgyeset)


حَقيبَةً   ـً


الحَقيبَةَ     ـَ


الخَفْض

(birtokos eset)


حَقيبَةٍ   ـٍ


الحَقيبَةِ     ـِ

 

Az arab nyelvben három szám van: egyes szám, kettes szám és többes szám.
-    Egyes szám: a három (triptoták) és a két (diptoták) esetvégződésű névszók, valamint
              az –in ( ـٍ  ) végű hímnemű névszók és az –an (ىً، اً)végűek.
-    Kettes szám: az arab nyelv jellegzetességei közé tartozik a kettes szám. Hímnemben és nőnemben is alanyesetben  انِ toldalékkal, tárgy és birtokos esetben pedig az ـَيْنِ  toldalékkal képezzük.

 

الاسم المُذَكَّر (hímnem)
مُدَرَّس   (tanár)


المَعَرِفة

(határozott)


النَكِرة

(határozatlan)

 


المُدَرَّسانِ


مُدَرَّسانِ


الرَفْع

(alanyeset)


المُدَرَّسَيْنِ


مُدَرَّسَيْنِ


النَصْب

(tárgyeset)


المُدَرَّسَيْنِ


مُدَرَّسَيْنِ


الخَفْض

(birtokos eset)

 

الاسم المُؤنَث (nőnem)
مُدَرِّسَة   (tanárnő)


المَعَرِفة

(határozott)


النَكِرة

(határozatlan)

 


المُدَرِّستانِ


مُدَرِّستانِ


الرَفْع

(alanyeset)


المُدَرِّسَتَيْنِ


مُدَرِّسَتَيْنِ


النَصْب

(tárgyeset)


المُدَرِّسَتَيْنِ


مُدَرِّسَتَيْنِ


الخَفْض

(birtokos eset)

 


A hamza a nőnemű kettes számban وَ-re változik. حَمْرَاوانِ – حَمْراءُ   

-     Többes szám: lehet ún. „egészséges”(rendszeres) és ún. „tört” (rendhagyó).

Az egészséges többes szám csoportjába főnevek szabályos többes számú ragot kapnak. A hímnemű szavakat alanyesetben ـونَ (-úna) végződéssel, tárgy és birtokos esetben ـينَ (-ína) végződéssel képezzük, tekintet nélkül arra, hogy határozott vagy határozatlan állapotban áll.

مُدَرِّسونَمُدَرِّسٌ  (tanár-tanárok)
عَنْد مُدَرِّسينَعَنْد مُدَرِّسٍ (tanárnál-tanároknál)

Nőnem határozott állapot alanyesetben a اتُ tárgy és birtokos esetben اتِ határozatlan állapot alanyesetben اتٌ tárgy és birtokos esetben اتٍ toldalék.

مُدَرِّساتٌ مُدَرِّسَة  (tanárnő-tanárnők)
 عِنْد مُدَرِّساتٍ عِنْد مُدَرِّسَةٍ (tanárnőnél-tanárnőknél)

A többes szám másik fajtája az ún. tört többes szám. A névszók túlnyomó többségének tört többes számú alakja van. Ezt az alakot mindkét nemben a magánhangzók cseréjével vagy előtagokkal, közbeszúrt tagokkal és utótagokkal képezzük.

Az egészséges és a tört többes szám elsajátítása szótári kérdés.
Képzésére jó néhány formát találhatunk az arab nyelvtanban, melynek elsajátításában az arabtanár segíthet Önnek.

Néhány pl.:
كُتُب – كِتاب       (könyv- könyvek)

غُرْفَة – غُرَف    (szoba – szobák)

 

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten