arabtanar logo

Arab szavak

Az arab szó nem kezdődhet magánhangzóval, hanem csakis mássalhangzóval.

Szavak felépítése: mássalhangzó+magánhangzó+mássalhangzó+…

Ebből kifolyólag az arabban minden szótagnak és szónak egyetlen mássalhangzóval kell kezdődnie, ez a szabály egyértelmű kiolvasását tesz lehetővé. A látszólag magánhangzóval kezdődő szavak két a magyar nyelvben nem található mássalhangzóval a torokzárral (hamza) ill. ’ajn-nal kezdődnek. Nemcsak ezeknek a hangoknak a helyesírására és kiejtésére összpontosít az arabtanár, hanem időt fordít arra is, hogy a hallgatók megfelelően használják a magánhangzó jelöléseket is.

  neve jele hang példa
 
rövid
magánhangzók

 

 فتحة(fatHa)

 

ــَ

 

a


سَلام

 

 

 ضمة(Damma)

 

ــُ

 

u


حُلْم

 

 

 قسرة(kaszra)

 

ــِ

 

i


كِتاب

 

 

mássalhangzó-kettőzés

 

شدة (sadda)

 

ــّ

 

kettőzés


دوَليّ

 

 

magánhangzó-hiány

 

سكون (szukún)

 

ــْ

 

Ø


قَلْب

 

 

esetvégződések

 

 تنوين    (tanwín)

 

ــٌ

 

-un


قَلَمٌ

 

 

ــً ، ـأً

 

-an, -án

     
مَدينةً ، بَيْتاً

 

 

ــٍ

 

-in


مَدْرَسَةٍ

 

 

szókötés

 

وصل (waSZla)

 

˜

 

 


ب
الدَفْتَرِ

 

 

nyújtás

 

مد (madda)

 

آ

 

á

 

آن

 

 

kis elif

     

 

هذا

 Ugyanis az arab nyelv és írás, mint minden semita nyelv mássalhangzókra fordít hangsúlyt, s a magánhangzókat csak jelzi, ami az arabul tanulók számára nélkülözhetetlen a szavak helyes kiejtésében.


Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten