arabtanar logo

Az arab számok

Sorszámnevek:

 

 

المذكر

(hímnem)

المؤنث

(nőnem)

1.

أوَّلُ

أوُلى

2.

ثانٍ

ثانِيَةٌ

3.

ثالِثٌ

ثالِثَةٌ

4.

رابِعٌ

رابِعَةٌ

5.

خامِسٌ

خامِسَةٌ

6.

سادِسٌ

سادِسَةٌ

7.

سابِعٌ

سابِعَةٌ

8.

ثامِنٌ

ثامِنةٌ

9.

تاسِعٌ

تاسِعَةٌ

10.

عاشِرٌ

عاشِرَةٌ

 

A sorszámneveket nemben egyeztetjük a megszámlálttal. (A jelzőkhöz hasonlóan használjuk.)

الكِتابُ الخامِسُ على الّطاوِلَةِ      (Az ötödik könyv az asztalon van.)

 السَّيارةُ الخامِسةُ أمام الْمَدرسةِ    (Az ötödik autó az iskola előtt van.)

Az أَوَّلُ – első számnév kétvégződésű és nőnemben nem ragozódik!
A 11 és 19 közti számnevek tőszámnevű tízesekből és sorszámnevű egyesekből állnak. A határozott névelő csak az egyesekhez kapcsolódik. Nem ragozódnak és a főnévvel számban és nemben egyeznek. 20 felett a számnevek tőszámnév alakúak, de a tárgy után állnak. 100 felett a számnevek nem túl gyakoriak. Az بَعْدَ előraggal képződnek.

Tőszámnevek:

 

المذكر

(hímnem)

المؤنث

(nőnem)

.1 واحدٌ وَاحِدةٌ
.2 اِثنانِ اِثنَتانِ
.3 ثَلاثةٌ ثَلاثٌ
.4 أرَبعَةٌ أَربَعٌ
.5 خَمسَةٌ خَمسٌ
.6 سَتَةٌ سِتٌّ
.7 سَبعةٌ سَبعٌ
.8 ثَمانِيةٌ ثَمانٍ
.9 تِسعةٌ تِسعٌ
.10 عَشرةٌ عَشرٌ

 

Az arab számneveknek különböző alakjuk van hímnemben és nőnemben.
Ragozásuk rendszeres a ثَمَانٍ – nyolc és az إِحْدَى – egy számnevek kivételével.
-    Az egy számnév követi a főnevet, amelyre vonatkozik, s vele nemben és esetben megegyezik.
-    Ha két személyről, tárgyról, fogalomról akarunk beszélni, akkor a főnevek kettes számát használjuk, magát a kettő számnevet azonban a kettes szám mellett felesleges szerepeltetni.

 كِتابٌ واحِدٌ  (egy könyv)

كِتابانِ اِثنانِ = كِتابانِ  (két könyv)

-    A 3 és 10 között a számnevek megelőzik a főneveket a hímnemű főnév előtt nőnemű számnév áll, a nőnemű főnév előtt pedig hímnemű. A számnevek után álló főnevek többes szám birtokos esetbe kerülnek.

خَمسَةُ كُتُبٍ   (öt könyv)

-    A 11 és 19 között a számneveket követő főnevek egyes szám tárgyesetbe állnak, amit az írás jelöl.  

ثلاثةَ عَشرَ كِتاباً   (tizenhárom könyv)

-    A 20 és 90 közti számneveket a 3 és 10 közti számnevekből képezzük az ونَ toldalék hozzáadásával alanyesetben, ـينَ  toldalék hozzáadásával tárgy és birtokos esetben.

A tízes számok ragozhatóak. Az összetett számoknál az egyesek megelőzik a tízeseket, az összetevő tagokat a و kötőszó kapcsolja egybe

pl.: ثلاث وعشرون    (huszonhárom)

Száz felett a számneveket követő főnevek egyes szám birtokos esetben állnak.
Ha a szám kerek százas, ezres vagy millió: határozatlan birtokviszonyban a megszámolandó főnév egyes számának a birtoka lesz.

مِئة ُكتابٍ  ( kétszáz könyv)  

Az arabtanár hangsúlyozottan figyel a számok helyes használatára.

 

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten