arabtanar logo

Melléknevek

Az arab melléknév hímnemű alakjából legtöbbször a nőnem jelével, a támarbútával  ة ، ـة képezhetjük a nőnemű alakot. A színeket (6) és a testi fogyatékosságokat jelentő melléknevek hím és nőnemű alakja az أَبْيَضُبَيْضاءُ (fehér) أَطْرَشُطَرْشاءُ (süket) mintára alakul.
A mellékneveket hímnemű főnevekből aـِيٌّ  toldalékkal, nőneműekből a ـِيَّةٌ toldalékkal képezzük.
Pl.: مِصْر  (Egyiptom)       مِصْرِيٌّمِصْرِيَّةٌ (egyiptomi)

Az arab nyelvben a melléknév egyezik a főnévvel nemben, számban, esetben és határozottságban is (amennyiben jelzőként szerepel).

JELZŐS SZERKEZET

النَكِرة  (határozatlan)

 

الاسم المُؤنَث

(nőnem)

 

 

الاسم المُذَكَّر

(hímnem)

 

 

طالِبَةٌ طَويلَةٌ

(magas diáklány)

 

طالِبٌ طَويلٌ

(magas diák) 

 

الرَفْع

(alanyeset)

 

 

طالِبَةً طَويلَةً

(magas diáklányt)

 

 

طالِباً طَويلاً

(magas diákot)

 

النَصْب

(tárgyeset)

 

جَنْب طالِبَةٍ طَويلَةٍ

(magas diáklány mellett)

 

 

جَنْب طالِبٍ طَويلٍ

(magas diák mellett)

 

الخَفْض

(birtokos eset)

 

المَعَرِفة   (határozott)

 

الاسم المُؤنَث

(nőnem)

 

 

الاسم المُذَكَّر

(hímnem)

 

 

الطّالِبَةُ الطَويلَةُ

(a magas diáklány)

 

 

الطّالِبُ الّطَويلُ

(a magas diák)   

 

الرَفْع

(alanyeset)

 

الطّالِبَةَ الطَويلَةَ

(a magas diáklányt)

 

الطّالِبَ الّطَويلَ

(a magas diákot)

 

النَصْب

(tárgyeset)

 

 

جَنْب الطّالِبَةِ الطَّويلَةِ

(a magas diáklány mellett)

 

 

جَنْب الطّالِبِ الطَويلِ

(a magas diák mellett)

 

الخَفْض

(birtokos eset)


Amennyiben a főnév és a melléknév is többes számban állnak, a nyelvtani egyezés attól függ, hogy a főnév személyt fejez-e ki és hogy a melléknév jelzőként szerepel-e.


الطُّلابُ الْمُجْتَهِدونَ (a szorgalmas diákok)
الطّالِباتُ الْمُجْتَهِدَاتُ (a szorgalmas diáklányok)

Ha a többes számú főnév nem személyeket jelöl, a mögötte álló melléknév egyes számú nőnemű végződést kap!


الكُتُبُ القَديمَةُ (a régi könyvek)

A melléknév az állítmány szerepét is betölti az arab nyelvben.


الطّالِبُ طَويلٌ  (A diák magas.)
الطّالِبَةُ طَويلَةٌ  (A diáklány magas.)
الْكِتابُ قَديمٌ    (A könyv régi.)

Melléknév fokozása
Az arab nyelvben csak a minőséget jelölő mellékneveket fokozzuk. A közép- és felsőfokot
hímnemben a أَفْعَلُ, nőnemben a فُعْلَى minta alapján képezzük.


Középfok képzése:

alapfok középfok jelentés
جَميلٌ أَجْمَلُ szép
سَريعٌ أَسْرَعُ gyors
قَليلٌ أَقَلُّ

kevés

القِطارُ أَسرعُ مِن السّيارةِ  (A vonat gyorsabb, mint az autó.)              
Az أَفْعَلُ  formát csak három mássalhangzóból álló melléknévből lehet képezni. Tehát, ha a melléknévnek nincs fokozott alakja, akkor körülírást használunk, ehhez négy alakot lehet használni: أكثرُ، أشدُ، أكبرُ، أقلُّ  + a melléknévből képzett elvont főnévتمييز  alakban, vagyis határozatlan állapot tárgyesetben.

أَكْثَرُ اِجْتِهاداً    (szorgalmasabb)   
           
Felsőfok képzése
A felsőfokot ugyanolyan minta szerint képezzük, mint a középfokot, azzal a különbséggel, hogy a melléknévhez határozott névelőt csatolunk vagy a birtokos szókapcsolat első pozíciójába helyezzük.

هي ألْطَفُ بنتٍ   (Ő a legkedvesebb lány.)                                                                                
هذا أَكْبَرُ بيتٍ   (Ez a legnagyobb ház.)  

 

Arabtanár - Arab nyelvtanfolyam - Arab nyelvóra - Arab nyelvoktatás online vagy személyesen Budapesten